Trang chủ  
Lập trình WCF trong Windows Forms
Quảng cáo: Thuê nhà mặt tiền quận 3 - Giá rẻ, chính chủ, vị trí đẹp, đường rộng. Nhà trong hẽm, mặt bằng quận 3 đầy đủ diện tích, giá tốt nhất thị trường. Nhận ký gởi cho thuê nhà nguyên căn quận 3.

Throttling behavior: Điều khiển luồng nhằm chuẩn mực xem có bao nhiêu bản tin được xử lý. Giao dịch thường bắt gặp trong các làm việc với cơ sở dữ liệu. WCF chất nhận được đưa vào việc xử lý giao dịch như trên với các liên lạc.

Lập trình WCF trong Windows Forms

kiểu trả về. Giao dịch chỉ chiến thắng khi cả ba mục các bước đều chiến thắng. Học viên có thể download bộ cài của .NET Framework 3.5 tại trang web của Microsoft.

Địa chỉ như sau: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=ab99342f-5d1a-413d-8319-. Xây dựng đưa vào viết chữ Hello World ra màn hình dùng WCF. Hành xử này giúp cho việc điều hành con số luồng có thể truy nhập đến một thực thể của dịch vụ.

Kiến trúc của WCF Lập trình C#. Tại sao dùng WCF?. Do vậy nhà đi lên chỉ cần cai quản được công nghệ WCF là có thể quy hoạch các đưa vào 1 cách nhanh chóng.

WCF liên hoàn các API này thành một mô hình duy nhất nhằm đảm bảo mô hình lập trình hướng dịch vụ. Nhìn 1 cách phức hợp thì một dịch vụ bản chất chính là chương trình. Dịch vụ này thường được đặt tên dịch vụ tự chứa.

Transaction behavior: Hành xử giao dịch chất nhận được việc rollback các giao dịch nếu xảy ra lỗi. Contract dữ liệu mô tả các tham số cho các bản tin mà một dịch vụ có thể tạo hay dùng. Bảo mật.

Windows Communication Foundation (WCF) là gì?. Địa chỉ download: http://www.microsoft.com/express/. Host and activation (Chứa và kích hoạt).

Ta sẽ thấy một số các hành xử như sau:. Phần đầu nói đến những công nghệ cũng được thực hành của các nước khác nhằm giải quyết thông tin liên lạc giữa laptop với máy tinh và những gian khổ thách thức trong các việc thực hành các công nghệ trên. WCF là công nghệ căn nguyên nhằm liên hoàn nhiều mô hình lập trình giao tiếp được giúp đỡ trong .NET 2.0 thành một mô hình duy nhất.

Do WCF được quy hoạch trên cơ sở của .NET Framework 2.0 CLR, nó là tập các lớp chất nhận được các nhà đi lên quy hoạch các đưa vào hướng dịch vụ bằng môi trường lập trình quen thuộc của họ như VB.NET hay C#. Lớp bản tin là hệ thống các kênh. Ví dụ, nếu một giao dịch chứa ba mục các bước cần thực hành, trong quá trình thực hành giao dịch, một trong nhiều các mục đó bị thất bại, khi ấy cả ba mục sẽ là thất bại.

Metadata behavior: Hành xử với các siêu dữ liệu chuẩn mực coi làm như thế nào và bao giờ thì các siêu dữ liệu được bỏ ra bên ngoài dịch vụ. Các dịch vụ khi liên lạc với nhau có thể không cần đồng ý với nhau về các kiểu, nhưng cần đồng ý về contract dữ liệu, nghĩa là đồng ý về các tham số và các. Message (Bản tin).

Lớp dịch vụ thực thi chứa các hành xử sẽ xảy ra trong quá trình thực hành của dịch vụ, nghĩa là các hành xử thực thi của dịch vụ. Contract định nghĩa các đặc tả trong hệ thống bản tin.Thông thường có các loại contract sau:. Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Communication Foundation (WCF).

Danh sách các công năng ở đây không cần là danh sách hoàn chỉnh, mà chỉ hy vọng là danh sách các công năng “đỉnh” nhất. Kênh điều hành thực hành xử lý bản tin theo giao thức, bình thường làm công việc bằng cách đọc và ghi thêm các đầu đề cho bản tin. WCF chất nhận được các dịch vụ được chứa trong một số lớn các môi trường khác biệt, như Windows NT Services, Windows Forms, và đưa vào console, cũng như ở trên IIS (Internet Information Server) và WAS (Windows Activation Services).

Từ khóa: Lập trình WCF trong Windows Forms
Xem Nhiều